Zajęcia komputerowe dla Seniorów!

W marcu ruszyły zajęcia komputerowe dla seniorów z projektu „Na naukę nigdy za późno”- 2021-1-PL01-KA122-ADU-000021044. Seniorzy zostali podzieleni na dwie grupy: średniozaawansowaną i początkującą. Grupa początkująca jak sama nazwa wskazuje uczy się podstaw obsługi komputera. Osoby w tej grupie starają się oswoić z komputerem. Podczas zajęć starają się pisać w notatniku opisy swoich dni, tym samym poznają jak działa klawiatura i jakich skrótów klawiszowych trzeba użyć, aby pojawił się polski znak, bądź wielka litera. Grupa średniozaawansowana zna podstawy obsługi komputera więc ich zajęcia skupiają się na poruszaniu się po Internecie. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w Technikum nr 4 Transportowym w Sosnowcu.