Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Dnia 23 lutego obchodzimy Dzień Walki z Depresją. Jak wiemy z projektu „Kolory życia”-2021-1-PL01-ESC30-SOL-000036535 depresja, jest to choroba cywilizacyjna i dotyka ona wszystkich. Szacuje się, że jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów wśród osób w wieku 15-29! Przyczyny depresji są bardzo różne, mogą to być jakieś konkretne wydarzenia z naszego życia jak:

  • strata bliskiej osoby,
  • negatywne doświadczenia w dzieciństwie,
  • przewlekły stres.

Mogą to też być czynniki społeczne, takie jak:

  • izolacja,
  • brak wsparcia ze strony otoczenia,
  • cechy osobowości, a nawet uwarunkowania genetyczne.

Przyczyn jest wiele, ale jak można pomóc osobom cierpiącym na depresje? Osoba z depresją często nie prosi o pomoc. Spowodowane jest to tym, że czasem osoby te same nie mają świadomości co się z nimi dokładnie dzieje, dlatego tak ważne jest:

  • WSPARCIE, że cokolwiek się dzieje z daną osobą to będziemy przy niej.
  • Kolejnym ważnym krokiem jest przekonanie osoby chorej do udania się do lekarza, ponieważ pomoże on zrozumieć istotę problemu i ją przepracować. Lekarz też będzie w stanie ocenić jak bardzo zaawansowana jest depresja, gdyż w niektórych przypadkach potrzebna jest farmakoterapia, która ma za zadanie walkę z objawami, aby osobie chorej było lżej funkcjonować na co dzień.
  • Warto osobę chorą zachęcić do prostych aktywności, by nie siedziała w domu ze swoimi myślami. Pamiętajmy o metodzie małych kroków.
  • Jednym z ważniejszych sposobów w pomocy osobom z depresją jest psychoedukacja samego siebie. Łatwiej będzie Ci zrozumieć osobę chorą i spojrzeć na świat oczami chorego.

Pomoc osób z zewnątrz jest bardzo ważna. Pamiętaj, depresja nie jest fanaberią, nie jest wymysłem, ani nie jest modą. Jest to bardzo poważną choroba, a osoba chora nie decyduje, że na nią zapadnie.

Winobranie zdjęcie utworzone przez jcomp – pl.freepik.com