„Kolory życia” Styczeń- otyłość

Począwszy od 10 października Fundacja na rzecz edukacji SMART wspólnie z Technikum nr 4 Transportowym w CKZiU w Sosnowcu realizuje projekt pt.: „Kolory życia”- 2021-1-PL01-ESC30-SOL-000036535, który powstał z inicjatywy uczniów technikum.
Celem projektu jest między innymi:
– uwrażliwienie młodzieży na potrzeby drugiego człowieka,
-zwiększenie wiedzy na temat różnorakich chorób, które dotykają młodych ludzi lub są zagrożeniem dla nich, jeżeli odpowiednio wcześniej nie zadbają o swoje zdrowie.

Miesiąc styczeń jest to czas poświęcony otyłości, a kolorem przewodnim jest kolor biały. W tym o to miesiącu uczniowie Technikum nr 4 zorganizowali „biały tydzień” czyli przychodzili do szkoły ubrani na biało. Z okazji tego miesiąca stworzyli również gazetkę szkolną, w której znajdowały się kolorowe grafiki, plakaty i informację o danej tematyce.