Styczeń- miesiącem otyłości w ramach projektu „Kolory życia”

Styczeń- miesiącem otyłości w ramach projektu „Kolory życia”- 2021-1-PL01-ESC30-SOL-000036535 finansowanego z Europejskiego Korpusu Solidarności.
Otyłość uznano za chorobę już ponad 50 lat temu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wpisała ją na Międzynarodową Listę Chorób i Problemów Zdrowotnych (tzw. klasyfikacja ICD10) pod kodem E66. W Polsce lista ta obowiązuje od 1996 r. i ma ją w swoim biurku każdy lekarz. Stawiając pacjentowi diagnozę musi bowiem wpisać do karty odpowiedni kod choroby. Otyłość zaczyna się od nadwagi. Dlatego specjaliści nazywają ją: przedotyłością, albo stanem przedotyłościowym. Nadwaga to stan, w którym dostarczamy organizmowi z pożywieniem zdecydowanie więcej energii, niż potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania, w tym do podstawowej przemiany materii, wytwarzania ciepła i aktywności fizycznej.

Czytaj więcej