Styczeń – miesiącem Otyłości

Głównymi celami projektu „Kolory życia” jest zwiększenie świadomości konieczności dbania o własne zdrowie, zachęcenie młodych ludzi do podejmowania aktywności fizycznej, nauczenie ich tolerancji dla osób, które znajdują się w gorszej kondycji zdrowotnej. W tym projekcie miesiąc styczeń został poświęcony chorobie związanej z Otyłością i oznaczony kolorem białym.

Styczeń – kolor – BIAŁY
Według najnowszych danych Ok. 53 proc. kobiet i 68 proc. mężczyzn w Polsce ma nadmierną masę ciała, a 25 proc. Polaków choruje na otyłość – wskazują eksperci. W ocenie specjalistów pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia jedynie pogorszyły sytuację.
W tym miesiącu planujemy zorganizowanie:

  • warsztatów nt. różnorodnych aspektów otyłości – od aspektów estetycznych do zdrowotnych,
  • spotkania z zainteresowanymi rodzicami uczniów, którzy będą uczestniczyć w projekcie,
  • element sztuki wizualnej (przedstawienie/taniec/muzyka),
  • przygotowanie plakatów i ulotek na ten temat.

Czytaj więcej