Zajęcia z psychologiem z projektu „E-Senior”

W dniu 22 października 2021r. Seniorzy i Seniorki uczestniczyli w grupowych zajęciach z psychologiem organizowanych w ramach projektu „E-Senior”. Podczas spotkania uczestnicy dzielili się swoimi spostrzeżeniami, zainteresowaniami, refleksjami. Te zajęcia zapoznawcze służyły nawiązaniu bliższych kontaktów i budowaniu pozytywnych relacji w grupie.