Nowy projekt „Kolory życia”

Europejski Korpus Solidarności
Okres realizacji -10.10.2021-09.10.2022
Dzięki realizacji projektu chcemy uwrażliwić młodych ludzi na potrzeby innych oraz uświadomić im jak ważna jest dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne.

Celami projektu jest:

zwiększenie świadomości konieczności dbania o własne zdrowie
poznanie co to jest i jak należy dbać o dobrostan
zachęcenie młodych ludzi do podejmowania aktywności fizycznej
nauczyć młodych ludzi tolerancji dla osób które znajdują się w gorszej kondycji zdrowotnej