Międzynarodowe szkolenie na Litwie z projektu

W dniach 13-17 września 2021 r. odbyło się międzynarodowe szkolenie zorganizowane w ramach europejskiego projektu „Akademia Świadomego Rodzica – rodzic zastępczy pilnie potrzebny! “, którego gospodarzem jest partner projektu – instytucja publiczna „My Family Academy” (Wilno, Litwa) wraz z partnerem stowarzyszonym ta instytucja współpracuje z Administracją Miasta Wilna. Szkolenie odbyło się w sali posiedzeń Rady Miejskiej Wilna.
Szkolenie koncentrowało się na tym, jak wspierać opiekunów w celu uniknięcia wypalenia oraz nadmiernego i długotrwałego stresu i uczestniczyli w nim wszyscy partnerzy projektu.