Międzynarodowe spotkanie z projektu „Conscious Parent Academy – Replacement parent urgently needed!”

W przyszłym tygodniu odbędzie się międzynarodowe spotkanie projektu „Akademia świadomego rodzica – rodzic pilnie potrzebny!”.

Fundacja SMART z partnerami:
✔ Opieka zastępcza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach
✔ IAC – Instituto de Apoio à Criança,
✔ Viešoji įstaiga Mano šeimos akademija,
Spotka się w Żorach w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Podczas spotkania będziemy mogli wspólnie omówić:
* funkcjonowanie pieczy zastępczej w krajach partnerskich,
* różnice i podobieństwa,
* analizować zagadnienia związane z zarządzaniem projektami i rozpowszechnianiem.
W ramach tego spotkania planowane są również wizyty studyjne w rodzinach zastępczych.