Czwarte spotkanie projektowe!

Za nami czwarte spotkanie projektowe online z projektu „Akademia świadomego rodzica – Rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany!”.
Skupiliśmy się nad głównymi zagadnieniami do „help- desk” oraz omówiliśmy różnice w funkcjonowaniu pieczy zastępczej w krajach partnerskich.