Dziś Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej

Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej podkreśla konieczność budowania godnej przyszłości dla wszystkich ludzi.

Ideą tego dnia jest zwrócenie uwagi na globalne nierówności społeczne oraz promowanie wysiłków na rzecz zmniejszenia ubóstwa, wykluczenia społecznego i bezrobocia.

Today is World Day of Social Justice.

World Social Justice Day stresses the need to build a decent future for all people. The idea of this day is to highlight global social inequalities and promote efforts to reduce poverty, social exclusion and unemployment.