Dziś Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Środki masowego przekazu stanowią nieodłączny element życia niemalże każdego z nas, z tego względu doczekały się swojego święta. Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu został ustanowiony przez Papieża VI w roku 1967. Na datę tego święta wybrano dzień 24 stycznia. Mass media oprócz informowania pełnią również funkcję korelacyjną, socjalizacyjną, kontynuacyjną i rozrywkową.

Jest to idealny dzień na poddanie się refleksji nad wpływem mass mediów na nasze życie, a także przeanalizowanie wartości środków masowego przekazu jakimi się otaczamy.

Today is the World Media Day

The mass media are an inseparable part of the life of almost all of us, which is why they have lived to see their holidays. World Media Day was established by Pope VI in 1967. January 24 was chosen as the date for this celebration. Apart from informing, mass media also perform a correlation, socialization, continuation and entertainment function.

It is an ideal day to reflect on the impact of the mass media on our lives, and to analyze the value of the mass media that surrounds us.