Ogólnopolski Dzień Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

National Information Day of the Foundation for the Development of the Education System